top of page

דו"ח היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים

עיצוב הדו"ח השנתי של היחידה לחופש המידע לשנת 2019.

המטרה - לפשט מידע מסובך של טבלאות וגרפים לכדי אינפוגרפיקה אסטטית, נקייה וקלה לקריאה, תוך שמירה על שפה פורמאלית ועם זאת עכשווית.
הפוקוס היה על הנגשת המידע באופן ידידותי ונהיר, תוך שמירה על עיצוב נקי. שימוש באינפוגרפיקה, טקסטים קריאים ותכנון צבעוניות בהתאם לחלוקת התוכן.
הדו"ח פתוח לציבור באתר משרד המשפטים ופורסם בכלי התקשורת השונים.

Artboard 1.png
bottom of page