top of page

עיצוב גרפי מלא למיתוג כנס חברת Abbvie ישראל

הפרויקט כלל אדפטציה של המיתוג בינלאומי לקהל  הישראלי ולצרכי המתחם הנתון (גיבוש המיתוג בהתאם לשפה גרפית ושפת מותג שנתקבלו מאבוי הבינלאומית). העבודה כללה מגוון רחב של עיצובים לרבות הזמנות, שילוטים, רולאפים, לו"זים, תגי שם, שקפים, גלויות ועוד.

bottom of page