עיצוב מצגת סיכום שנה להונדה מכוניות

עיצוב מצגת לסיכום שנת 2019 לרכבי הונדה ישראל. לפניך תמצית העיצוב במספר שקפים נבחרים. 
(מטעמי חיסיון וכבוד שמירת המידע המצגת נוקתה ממרבית התוכן הטקסטואלי שהופיע במקור).

Artboard 1.png