פרויקט חדשנות במשרד המשפטים

גיבוש שפה גרפית ועיצוב חומרי קמפיין, גרידים למצגות, רולאפים ועוד

קמפיין חדשנות
קמפיין חדשנות

קמפיין לעידוד חדשנות במשרד המשפטים

קמפיין חדשנות
קמפיין חדשנות

קמפיין לעידוד חדשנות במשרד המשפטים

03
03