פרויקט חדשנות במשרד המשפטים

גיבוש שפה גרפית ועיצוב חומרי קמפיין, גרידים למצגות, רולאפים ועוד