אוגדן זכויות - עמותת איל"ן

עיצוב גרפי לאוגדן זכויות לילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית. 

אוגדן זכויות עמותת אילן
אוגדן זכויות עמותת אילן
אוגדן זכויות עמותת אילן
אוגדן זכויות עמותת אילן