top of page

עיצוב חומרי שיווק, מכירות ומיתוג אירועי השקה - להונדה אופנועים ישראל

מיתוג ועיצוב גרפי למגוון אירוע הדרכה ורכיבות, אירועי השקה, אירועי מכירות ופעילות שיווקית מגוונת להונדה אופנועים ישראל, עבור קבוצת "מאיר". הפרויקטים מאתגרים מאד וכוללים גיבוש והגדרת שפה גרפית תוך שמירה על ערכי וכללי המותג, בהתבסס על אלמנטים גרפיים מטעם הונדה הבינלאומית והתאמתם באופן מדוייק לקהל הישראלי.

* הפרויקט בוצע עבור חברת "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

Artboard 1.png
bottom of page