עיצוב מצגת סיכום שנה להונדה אופנועים

עיצוב מצגת לסיכום שנת 2019 להונדה אופנועים ישראל. לפניך תמצית העיצוב במספר שקפים נבחרים. 
(מטעמי חיסיון וכבוד שמירת המידע המצגת נוקתה ממרבית התוכן הטקסטואלי שהופיע במקור).

Artboard 1.png