Information Architecture - ארכיטקטורת מידע

ארגון המידע הינו צעד קריטי בתהליך אפיון של מוצר. תכנון וארגון מבנה התצוגה, מניית תכולת הרכיבים ועמודים, קטלוג ושיום הקטגוריות, תכנון הניווט ולקיחת החלטות בנוגע להיררכיית המידע תוך דגש על זמינות התכנים והפיצ'רים הקריטיים.

ארכיטקטורת המידע מסייעת בתכנון התהליך שיעברו המשתמשים ויעילה מאד גם עבור תהליך פיתוח המוצר עצמו.

הפרויקט הנראה מטה מציג ארכיטקטורת מידע וניווט שגובשה בסופו של תהליך מחקר ומיפוי (עבודה ידנית עם כרטיסיות, ניתוח שאלונים אודות הרגלי גלישה ומטרות, הדגשה וסינון תכנים לקביעת היררכיה תוך שילוב צרכי המשתמשים ודרישות הלקוח ועוד) לפורטל בתחום ההשמה. 

052-4608224

Rothschild Street 10, Kfar Saba, Israel  | sigalia.bernat@gmail.com  | 052-4608224

Information Architecture