top of page

מותג הרכב Lynk&Co

עיצוב גרפי מותג הרכב  Lynk&Co בהתאם להנחיות שפת המותג הבינלאומית ותוך התאמה לקהל הישראלי:  מפרטים,  מצגות, מיתוגים למסיבות עיתונאים, עיצוב לדיוורים וחומרי שיווק שוטפים.

* הפרויקט בוצע עבור חברת "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

bottom of page