מיתוג ועיצוב גרפי ליריד המגמות הטכנולוגי של משרד החינוך (2017)

מיתוג ועיצוב גרפי מלא ליריד המגמות הטכנולוגי של משרד החינוך בגני התערוכה. 
הפרויקט כלל אחריות על כלל העיצובים ליריד משלב גיבוש שפה גרפית דרך עיצוב גרפי לכל חלל היריד, עיצוב כלל השילוטים ועד לעיצוב גרפי לדוכני החברות המציגות.