top of page

יריד המגמות הטכנולוגי של משרד החינוך (2017)

מיתוג ועיצוב גרפי מלא ליריד המגמות הטכנולוגי של משרד החינוך בגני התערוכה. 
הפרויקט כלל אחריות על כלל העיצובים ליריד: גיבוש שפה גרפית, עיצוב גרפי לכל חלל היריד, עיצוב כלל השילוטים ועיצוב גרפי לדוכני החברות המציגות.

bottom of page