NICK CITY עיר הילדים של ניקולודיון 

עיצוב גרפי והתאמת חומרים גרפיים להפקה של ניק סיטי בגני התערוכה - עיר הילדים של ניקולודיון, אוגוסט 2019.

מיתוג כולל למתחם עבור ההפקה, עבודה על בסיס חומרים גרפיים מטעם בעלי הזכויות של מותגי העל לילדים, המשודרים בערוץ ניקולודיון: שערים, קירות המתחמים, מיתוג המתקנים, שילוט, קאט-אווטים ועוד.

על עיצוב המתחם ואדריכל העל חלל של העניין: ארז יניב. חברת הפקה: שטרר הפקות.

Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

press to zoom
Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

press to zoom
Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

press to zoom
Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

press to zoom
Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

press to zoom
Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

press to zoom
Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

press to zoom
Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

press to zoom
Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

press to zoom
Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

press to zoom
Artboard 1.png