top of page

NICK CITY עיר הילדים של ניקולודיון 

עיצוב גרפי והתאמת חומרים גרפיים להפקה של ניק סיטי בגני התערוכה - עיר הילדים של ניקולודיון, אוגוסט 2019.

מיתוג כולל למתחם עבור ההפקה, עבודה על בסיס חומרים גרפיים מטעם בעלי הזכויות של מותגי העל לילדים, המשודרים בערוץ ניקולודיון: שערים, קירות המתחמים, מיתוג המתקנים, שילוט, קאט-אווטים ועוד.

על עיצוב המתחם ואדריכל העל חלל של העניין: ארז יניב. חברת הפקה: שטרר הפקות.

bottom of page