NICK CITY 2019 - עיר הילדים של ניקולודיון 

עיצוב גרפי והתאמת חומרים גרפיים להפקה של ניק סיטי בגני התערוכה - עיר הילדים של ניקולודיון, אוגוסט 2019.

מיתוג כולל למתחם עבור ההפקה, עבודה על בסיס חומרים גרפיים מטעם בעלי הזכויות של מותגי העל לילדים, המשודרים בערוץ ניקולודיון: שערים, קירות המתחמים, מיתוג המתקנים, שילוט, קאט-אווטים ועוד.

על עיצוב המתחם ואדריכל העל חלל של העניין: ארז יניב. חברת הפקה: שטרר הפקות.

Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב

Nick City 2019
Nick City 2019

קרדיט לצילום (וקרדיט בכלל) לארז יניב