top of page

מותג הרכב Polestar

עיצוב גרפי מותג הרכב  Polestar בהתאם להנחיות שפת המותג הבינלאומית ותוך התאמה לקהל הישראלי:  מפרטים,  טופס מסירה דיגיטלי, עיצוב לדיוורים, מיתוגים וחומרי שיווק שוטפים.

* הפרויקט בוצע עבור חברת "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

bottom of page