top of page

נופש שנתי עובדי טבע

מיתוג ועיצוב גרפי מלא ומקיף לנופש העובדים השנתי של חברת טבע 2015. 
הפרוייקט כלל גיבוש ועיצוב שפה גרפית אחידה לנופש, תוך שמירה על כללי המיתוג של ספר (מול ספר המותג של החברה)

עיצוב ועריכה גרפית של חוברת מידע אודות הנופש ותקנון ההרשמה, עיצוב מגוון שילוטים, שוברי אטרקציות ועוד.

הפרויקט בוצע עבור חברת ההפקות ארנון פז

bottom of page