top of page

מיתוג כנס איגוד האורולוגים השנתי באילת (2014)

הפרויקט כלל מיתוג ועיצוב גרפי מלא ומקיף לכנס השנתי של איגוד האורולוגים הישראלי באילת (2014).
גיבוש קונספט ושפה עיצובית לכנס (בהתאם לבריפ מהלקוח, דגש עיקרי על מיקום הכנס, דגש משני על תחום הרפואה).
עיצוב כלל מוצרי המיתוג לכנס: שילוטים, הזמנות, דגלים, עמדות הרשמה, שקפים, גב במה, תגי שם ועוד.

* הפרויקט בוצע עבור חברת ההפקות ארנון פז

bottom of page