Use Case - תרחיש שימוש

במסגרת אפיון המוצר, מנוסחים סיפורי משתמש (Story Cases) ותרחישי שימוש (Use Cases) אפשריים, המדגימים סיטואציות שונות ומצבי יישום שימוש במוצר, בצורת סיפור.

הסיפורים מטה מציגים שני תרחישי שימוש לאפליקציית התראות מבוססת מיקום, המשמשת לשמירה על הביטחון האישי (בעיקר של ילדים אבל לא רק).

052-4608224

Rothschild Street 10, Kfar Saba, Israel  | sigalia.bernat@gmail.com  | 052-4608224

caSe-stoRy-01