top of page

עיצוב חומרי שיווק ומכירות ומיתוג אירועי השקה - וולוו ישראל

מיתוג ועיצוב גרפי למגוון אירוע השקה, אירוע מכירות וביתנים שיווקיים למותג היוקרה VOLVO ישראל, עבור קבוצת "מאיר". הפרויקטים כוללים גיבוש והגדרת שפה גרפית תוך שמירה על ערכי וכללי המותג, בהתבסס על אלמנטים גרפיים מטעם וולוו הבינלאומית והתאמתם באופן מדוייק לקהל הישראלי (לעיתים בכפיפות לקמפיינים קיימים מטעם משרד הפרסום).

אם מסקרן אותך לראות את מפרטי הרכבים שעיצבתי, ניתן למצוא אותם באתר וולוו ישראל

* הפרויקט בוצע עבור חברת "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

bottom of page