מיתוג אירועי וולוו - VOLVO TIME

עיצוב הזמנה דיגיטלית, PGM, עיצובי מסך, מיתוג שולחנות, שילוטים ועוד

VOLVO TIME
VOLVO TIME
VOLVO TIME
VOLVO TIME
VOLVO TIME
VOLVO TIME
VOLVO TIME
VOLVO TIME
VOLVO TIME
VOLVO TIME
VOLVO TIME
VOLVO TIME

* הפרויקט בוצע עבור חברת "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ