מיתוג אירועי וולוו - VOLVO TIME

עיצוב הזמנה דיגיטלית, PGM, עיצובי מסך, מיתוג שולחנות, שילוטים ועוד

* הפרויקט בוצע עבור חברת "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ