top of page

עיצוב גרפי והתאמת חומרים גרפיים להפקה של 'NICK CITY' בגני התערוכה - עיר הילדים של ניקולודיאון, קיץ 2019.
הפרויקט המורכב כלל מיתוג גורף למתחם, בעבודה על בסיס חומרים גרפים מטעם בעלי הזכויות, המשודרים בערוץ ניקולודיאון:

תפאורה, שילוט, שערים, קירות המתחמים, מיתוג המתקנים ועוד.


על עיצוב המתחם ואדריכל העל חלל של העניין: ארז יניב. חברת הפקה: שטרר הפקות.

עיר הילדים של ניקלודיאון בגני התערוכה

bottom of page