top of page
עיצוב מצגות

עיצוב מצגות פאוור פוינט זו אחת ההתמחויות של הסטודיו. 

אנו מתמחות בעיצוב מצגות פאוור פוינט אינטראקטיביות, מונפשות באיכות גבוהה. 

בין שלל המצגות שעיצבנו: מצגות הנהלה, מצגות לסטראטאפים, מצגות הדרכה,  מצגות אינפורגפיות, מצגות שיווקיות (מסיבות עיתונאים, צרכי מרקטינג, השקות, אירועי מרקום) ועוד.

חשוב לציין שמרבית המצגות מציגות תכנים חסויים גם בחלוף שנים ולכן לא ניתן להציג אותן במלואן. לפניך מספר מצגות מני רבות אחרות, בחלקן הטקסטים המקוריים או המותגים המקוריים הוסרו או הוחלפו מטעמי פרטיות הלקוחות.

bottom of page