top of page

מיתוג ועיצוב גרפי מלא ליריד המגמות הטכנולוגי לנוער של משרד החינוך בגני התערוכה.

אל היריד הגדול הגיעו תלמידי ותלמידות תיכון מאזורים שונים בארץ. הוצגו בו מגוון מגמות לימוד טכנולוגי, ביתני מידע ומתחמים חווייתיים שונים.

הפרויקט כלל אחריות על כלל העיצובים ליריד:

גיבוש שפה גרפית, עיצוב גרפי לכל חלל היריד, לדוכני החברות המציגות, התפאורה והשילוט.

יריד המגמות הטכנולוגי לנוער של משרד החינוך (2017)

bottom of page