top of page

הדו"ח השנתי של היחידה לחופש המידע מיועד לציבור הרחב כמו גם לסגל המקצועי.

ככזה, האתגר העיקרי בפרויקט היה לפשט מידע מסובך של טקסט, טבלאות וגרפים לכדי אינפוגרפיקה אסטטית, נקייה וקלה לקריאה, כזו שתתאים לכולםן. 

הפוקוס היה על הנגשת המידע באופן ידידותי ונהיר, תוך שמירה על עיצוב נקי.

שימוש באינפוגרפיקה, טקסטים גדולים וצבעוניות הרמונית ומעניינת. הדו"ח פתוח לציבור באתר משרד המשפטים ופורסם בכלי התקשורת השונים.

עיצוב דו"ח היחידה לחופש המידע לשנת 2019

bottom of page