top of page

עיצוב גרפי לחוברת פירוט זכויות בתחום הנופש והפנאי, לא.נשים עם מוגבלויות. 

הפרויקט בוצע עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, במשרד המשפטים. 

החוברת הודפסה בעותקים קשיחים ובמקביל ניתן להוריד את הגרסה הדיגיטלית שלה מאתר הנציבות.

חוברת זכויות בנושא פנאי ונופש לא.נשים עם מוגבלות

bottom of page