top of page

מיתוג ועיצוב גרפי למגוון אירועי השקה, אירועי מכירות ואירועים שיווקיים למותג היוקרה VOLVO ישראל, עבור קבוצת 'מאיר'. 

הפרויקטים כוללים גיבוש והגדרת שפה גרפית תוך שמירה על ערכי וכללי המותג, בהתבסס על אלמנטים גרפיים מטעם וולוו הבינלאומית

והתאמתם באופן מדויק לקהל הישראלי. אם מסקרן אותך לראות את מפרטי הרכבים שעיצבתי, ניתן למצוא אותם באתר וולוו ישראל.

וולוו ישראל

bottom of page