top of page

בינה מלאכותית

יצירה באמצעות בינה מלאכותית

  • Sigal Gorfinkel Bernat

The female timeline

תוך רינדור של פרומפט אחר עלתה בי התהייה איך מידג' מתייחסת לפרמטר של גיל. מאחר ואני מנסה לייצר גיוון נשי, בהרבה פרומפטים הגדרתי את גיל הדמויות בעקיפין "mature woman","middle-aged woman", old woman" וכדומה. תהיתי מה יקרה אם אלחש למידג' פרומפט קצר וכללי שהפרמטר היחיד שישתנה בו הוא הגיל.

המטרה לא הייתה לייצר דמות אחת שמתבגרת, אלא להבין בכלל איך מידג' מתייחסת לנתון של גיל באופן הכי "אינטואיטיבי" כשאין לה פרמטרים נוספים להתייחס אליהם.

הרצתי פרומפט בסיסי מאד, בכל פעם בקפיצה של עשור, עד גיל 80.

יש לי הרבה מחשבות סביב הייצוגים הראשוניים שקיבלתי - כולן בעור לבן פורצלן ורזות וכולי. אבל אין מה לבוא לבטענות למידג', היא רק מראה שחורה של התרבות שאנחנו חיות בתוכה.

מה שאני כן חייבת לציין זו הקיצוניות המופרכת החל מגילאי 50, תראו בעצמכן...הצעד הבא היה לציין גיל ספציפי. גם פה הקשר בין הגיל שהוגדר לבין הדמות קלוש. המראות קשים ומידג' לא עושה חסד - בלשון המעטה - עם הייצוגים הנשיים שלה, לדעתי בכל אופן.לא היה מנוס, הייתי סקרנית והחלטתי לבדוק איך זה נראה מהצד הגברי. ניסיתי את אותו פרומפט בסיסי גם על גברים בגילאים ספציפיים. אין הרבה תובנות, אבל כן הופתעתי לגלות תוצאה אחת בה מופע גבר כהה עור.

הפרומפט:

Professional photography of a <age>-year-old man, a mild smile, Realistic, photography studio, award winning, 8kComments


bottom of page